default.htm¤´«f²´«f²mBIN‚ $ Landsbyreligion

Landsbyreligion

Vi er igen  i delstaten Tamil Nadu. I dette område er landsbyens skytsgud næsten altid af hankøn og hedder Aiyanar. Han illustreres ofte til hest og formodes at ride rundt og jage onde ånder på flugt. 
Foran mange Aiyanar templer ses gigantiske statuer af ler som forestiller Aiyanar.

Præsterne
Tempelpræsterne i Aiyanars templer i det sydlige Tamil Nadu tilhører som oftest Velar kasten, Tamil Nadus pottemagere. Retten til at være præst nedarves i familien og kan deles mellem flere. Det er almindeligt at se otte mandlige familiemedlemmer dele ét præsteembede.

Figurerne 
I landsbyen Valayapatti i Madurai distriktet har det lokale tempel ikke nogen rigtig bygning, men der findes en imponerende samling af votivofringer (figurofringer) omkring templet. Ved Aiyanartemplet i Valayapatti ofres der især heste, fordi Aiyanar og hans hær af guder menes at ride til hest om natten og kæmpe mod dæmoner og ondsindede guder.

Festerne
Der er mange slags  ritualer i forbindelse med lokale fester for landsbyguder i Tamil Nadu. Blandt andet bliver en tyr bragt hen foran Conais tempel. Tyren bliver smykket med blomster og bemalet. Så hidser man tyren op til at løbe hurtigt afsted, og tapre mænd forsøger at hænge fast på dens pukkel.

Artikler: 
Aiyanar og Tamil Nadus Pottemagere og
Aiyanar and Aiyappan
To artikler der fortæller om en landsbyreligion og Aiyanar og Aiyappan. Her får man en kik ind i religionen som oprør mod kastevæsenet og den sociale ulighed. I tillæg findes der her en QuickTime film der illustrerer Indiske Myter og struktur.